Έχουμε νέο πακέτο από το σύστημα! Πακέτο Τίτλος πακέτου: %titlepackage% ID πακέτου: %package-id% Ξενοδοχείο: %hotel% Αεροπορική: %outbound_flight% Τιμή ανά άτομο: %price%€ Στοιχεία επιβάτη 1 Όνομα: %field_name% Επίθετο: %field_surname% Ημερομηνία γέννησης: %post_dob% Αριθμός ταυτότητας:  %idpass% Αριθμός διαβατηρίου:  %field_pass% Ημερομηνία λήξεως: %pass_expire% ΑΦΜ: %afm% Υπηκοότητα: %ipikootita% Τηλέφωνο: %phone% Διεύθυνση: %address% Στοιχεία επιβάτη 2...