Έχουμε νέο πακέτο από το σύστημα!


Πακέτο

Τίτλος πακέτου: %titlepackage%
ID πακέτου: %package-id%
Ξενοδοχείο: %hotel%
Αεροπορική: %outbound_flight%
Τιμή ανά άτομο: %price%€

Στοιχεία επιβάτη 1

Όνομα: %field_name%
Επίθετο: %field_surname%
Ημερομηνία γέννησης: %post_dob%
Αριθμός ταυτότητας:  %idpass%
Αριθμός διαβατηρίου:  %field_pass%
Ημερομηνία λήξεως: %pass_expire%
ΑΦΜ: %afm%
Υπηκοότητα: %ipikootita%
Τηλέφωνο: %phone%
Διεύθυνση: %address%

Στοιχεία επιβάτη 2

Όνομα: %field_name2%
Επίθετο: %field_surname2%
Ημερομηνία γέννησης: %post_dob2%
Αριθμός ταυτότητας%idpass2%
Αριθμός διαβατηρίου:  %field_pass2%
Ημερομηνία λήξεως: %pass_expire2%
ΑΦΜ: %afm2%
Υπηκοότητα: %ipikootita2%
Τηλέφωνο: %phone2%
Διεύθυνση: %address2%

Παρατηρήσεις: 

 %simeioseis%


Email επικοινωνίας:

%email%


Στοιχεία τιμολογίου: 
Επωνυμία:  %eponimia%
Επάγγελμα: %epangelma%
Διεύθυνση: %company-address%
ΑΦΜ: %company-afm%
ΔΟΥ: %company-doy%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *