Преди да продължите с покупката на този пакет, прочетете внимателно Общите условия.

Политика за анулиране – важат следните условия

В случай на анулиране, таксата за анулиране е пълната сума на пакета и няма възстановяване след плащане на пътуването.


 Ако не използвате резервирания полет, тарифата, таксите и каквито и да е наложени данъци няма да бъдат възстановени, но можете да подадете писмено искане в рамките на един месец от датата на пътуването за възстановяване на платения държавен данък. Възстановяванията на държавни данъци често подлежат на такси за управление. Ако сумата за възстановяване е по-малка от приложимата такса за управление, възстановяване няма да бъде направено.

Политика за промяна – важат следните условия

След като пакетът бъде закупен, няма възможност да го променяте без допълнително заплащане. Ако е необходимо да се смени напр. дати, дестинация, имена, свържете се с нас, за да ви кажем какви варианти имате, както и на каква цена.