от

нощи

Цената е на човек,
включва самолетни билети, данъци и настаняване

* * кликнете тук, за да научите за начините на плащане

Информация за пакета

 • Самолетни билети – –
 • Летищни такси
 • Ръчен багаж
 • Настаняване  нощи в двойна стая в хотел  
 • Организация и поддръжка на пътуването 24/7
 • Чекиране на самолетни билети
 • Туристическо ръководство
 • Застраховка "Гражданска отговорност"
 • Трансфер от летището до хотела (предоставяме инструкции)
 • Чекиран багаж
 • Незадължителна застраховка за пътуване
 • Туристически данък (натиснете тук , за да научите повече)
 • Лични разходи (хранене, трансфери)
 • Входни такси за музеи и археологически обекти
 • Екскурзии с екскурзовод

Информация за хотела

*

Класиране

Полетна информация

()- ():
21:50 – 21:50

()- (): 
21:50 – 21:50

 • Самолетни билети – –
 • Летищни такси
 • Ръчен багаж
 • Настаняване  нощи в двойна стая в хотел  

 

 • Организация и поддръжка на пътуването 24/7
 • Чекиране на самолетни билети
 • Туристическо ръководство
 • Застраховка "Гражданска отговорност"
 • Трансфер от летището до хотела (предоставяме инструкции)
 • Чекиран багаж
 • Незадължителна застраховка за пътуване
 • Туристически данък (натиснете тук , за да научите повече)
 • Лични разходи (хранене, трансфери)
 • Входни такси за музеи и археологически обекти
 • Екскурзии с екскурзовод
 

A. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 

Моля, прочетете внимателно настоящите общи условия, които са неразделна част от договора за пътуване преди да се регистрирате, за което и да е от нашите пътувания. Общите условия включват основна информация за правата и задълженията на двете договарящи се страни за организирания пакет.

Β. ОРГАНИЗАТОР

Нашата Агенция Турист Гайд ЕООД (наричана по-долу «Агенция») със седалище в гр. Пловдив, ул. Лозенград №1, има за цел, наред с другото, да организира екскурзии (Рег. номер на туроператори и туристически агенти РК-01-7447). Вашето участие, в която и да е от екскурзиите на Агенцията е съгласно договор между Вас и Агенцията.

Уебстраницата, на която се намирате (cdftravel.bg) има за цел да представи туристическите пакети на Агенцията. Посетителите на страницата имат възможността да направят онлайн покупка чрез платформата за резервации, предвидена и обслужвана от Агенцията. Съдържанието на сайта се поддържа директно от сървъра на Агенцията, която публикува, управлява и предоставя цялата необходима информация за туристическите пакети обявени в сайта.

Γ. КЛИЕНТ (ПЪТНИК)

Вие сте пътник, който участва в едно от нашите пътувания и участието Ви в нашата туристическа програма за пътуване предполага пълно приемане на настоящите общи условия.

В момента, в който закупите един туристически пакет от нашата агенция, се счита, че приемате долупосочените условия.


1. Отговорности на нашата туристическа агенция

Агенцията не разполага със собствени самолети, кораби, хотели или автобуси и затова не може да бъде държана отговорна за тяхната неизправност или излизане от строй. Агенцията има роля на посредник и нейните отговорности са само в случай на пропуски, дължащи се на организационни слабости. И накрая да положи всички усилия, за да отговори на очакванията на своите клиенти, като има отговорността да координира и изпълнява по  най-добрия начин пътуванията, като бъде на разположение на клиентите Агенцията не е отговорна за извънредни ситуации като анулиране или промяна на разписанието или промяна на маршрута на транспортните компании (самолети, кораби, автобуси, влакове и т.н.) както и извънредни ситуации поради стачки, терористични актове и други.

В случаи на наранявания или лишения, дължащи се на война, преврати, терористични актове, отвличания, земетресения, метеорологични условия, пожари, епидемии, Агенцията не носи отговорност за обезщетения на вреди, причинени от гореописаните причини. Агенцията ще положи всички усилия, за да подкрепи клиента и да се погрижи за него, без да поема извънредните разходи, които трябва да бъдат поети от клиента.

По време на пътуването Организаторът има право да направи съществени промени, ако иска да се избегне някое извънредно събитие или непреодолима сила (метеорологични условия, обявяване или заплаха от война, революции, граждански безредици, стачки, болести, аварии, екстремизъм, технически препятствия за въздушното движение, фактори възпрепятстващи корабите, неизправности и блокади на пътища). В тези случаи средствата за всички извънредни разходи са за сметка на пътника. Ако поради която и да е от гореизложените причини пътника прекрати пътуване, което е в ход, тогава няма право на каквото и да е връщане на пари, както и обезщетения от страна на Агенцията ни.

Възможно е по време на пътуването да възникнат притеснения, пропуски или проблеми. Пътникът е длъжен да уведоми агенцията ни, за да може проблемът да бъде разрешен възможно най-бързо, по възможно най-добрия начин. Жалби без покрития или подаване на оплакване със задна дата са практики, които не се допускат от законодателството. Всички оплаквания относно съответното пътуването трябва да бъдат направени в писмен вид до Агенцията, в срок от седем дни считано от датата на връщане от пътуването. Жалбите и оплакванията подадени извън горепосочения срок не се приемат, в съответствие с приложимото законодателство. Гореспоменатото законодателство е това на България, както и компетентните органи на съдилищата, в чиято юрисдикция се намира главния офис на нашата Агенция – гр. Пловдив.

2. Задължения – отговорности на клиента

Всеки клиент сам отговаря за получаването и съхраняването на необходимите документи за пътуване (паспорт, визисертификати и т.н.), за да може да участва в екскурзията.

Също така има отговорността да ги съхранява и държи на разположение по време на пътуването и да ги представя при полицейски или митнически контрол. Ако по вина на клиента (липса или износване на лична карта или международен паспорт, неиздадена виза) не е възможно да бъде преминат граничен контрол или контрол на летищата, той се отказва от правото си да продължи пътуването. В този случай агенцията ни не носи отговорност, клиентът няма право на връщане на никакви пари или каквито и да е обезщетения, тъй като пропускът е по негова вина.

Агенцията може да предложи помощ за издаване на документи за пътуване, но по никакъв начин не може да бъде държана отговорна за забавяне или невъзможност за издаване на документи по причина свързана с пътника (например невъзможност за издаване на виза за съответната страна). Ако клиентът притежава задграничен паспорт, то той трябва да бъде деклариран навреме. Комисионните за обмен (покупка, заверка на декларации, заверка на подписи и т.н.) също са изключителна отговорност на клиента. Съхранениетопрез цялото времетраене на пътуванетона ценни вещи, които клиентът пренася със себе си (камери, фотоапаратибижута и др. ценности) са негова отговорност.

3. Покупка на пакет

Можете да закупите, което и да е от нашите пътувания, в случай че сте над 18-годишна възраст. В случай, че сте непълнолетни е необходимо да ни представите официална декларация и от двамата родители(попечители), в която да декларират, че са съгласни да участвате в съответното пътуване. Декларацията трябва да бъде подписана достоверно.

Покупката се осъществява директно през нашия сайт или с помощта на кореспонденция чрез имейл. Първо на клиента (организатора на групата) се изпраща потребителския договор, който включва и общите условия, след което се очаква заплащането на цялата сума. За да може да бъде направена резервация за това пътуване(закупуване на самолетни билети и резервация за настаняване) се изисква плащане на цялата сума по посочения начин и безусловно приемане на договора и общите условия към него. Размерът на депозита се определя от Агенцията и е различен за всяко пътуване. Телефонни резервации, които не са свързани с плащане не обвързват Агенцията. Заплащането на екскурзията трябва да се извърши в периода посочен в специалните условия, иначе Агенцията има право да се откаже от договора, като се прилагат разпоредбите "анулиране на екскурзията от страна на клиента".

В случай, че резервацията не е направена от страна на клиента, който ще пътува, а от трето лице, за негова сметка, то лицето, което е направило резервацията приема всички правила, условия и процедури предвидени от Агенцията. Всяка информация за пътуването, която се дава на клиента от третото лице и не е приложима с процеса на пътуването не е отговорност на Агенцията и Агенцията не носи вина, в случай че клиентът (пътуващият) не е информиран правилно. Телефонна или друг тип резервация, която не е потвърдена със заплащане на съответната сума не задължава Агенцията с резервиране на места.

4. Цени

Стойността на пътуването се обявява в уебсайта на Агенцията, където се обявяват и другите задължителни разходи (такси-данъци, летищни такси, допълнителни такси за гориво, такси за издаване на визи и т.н.). Цените на пътуванията се преизчисляват на всеки 3 минути на базата на текущите нива на разходите за туристическите услуги (полети и настаняване), данъци, промяна на валутните курсове на чуждестранните валути спрямо еврото, както и всякакви други фактори влияещи на разходите.
Ако клиентът иска да закупи пакет, който не е обявен в интернет страницата, ще бъде информиран по телефон или електронен адрес директно от офиса на агенцията.

След като бъде направено потвърждението и заплащането на пакета от клиента, както и изпращането на самолетния билет и ваучера за хотела от Агенцията, цената не може да бъде променяна. Ако пожелаете удължаване на престоя, промяна на полета или други услуги, които не са включени в програмата на пътуването, уреждането на промяната изисква заплащане от 20€ на промяна на човек като оперативни разходи за обработка, както и разходите, които ще бъдат нужни за самата промяна.

Деца до 2 години, обикновено имат специална цена за самолетен билет (което не означава по-ниска, а в зависимост от условията на авиокомпанията), а децата на възраст 2-12 години в повечето случаи имат намалени разходи за престой, в случай че пребивават в една и съща стая с родителите си. Условията за настаняване на деца зависи от политиката на съответния хотел и това се уточнява в условията на конкретния договор.

По желание на клиента, за да бъде настанено в тройна стая, третото лице може да получи малка или никаква отстъпка.

5. Анулиране на екскурзията от страна на клиента

Всеки пътник има право да отмени участието си в едно пътуване. Това действие трябва да бъде направено от страна на клиента, като трябва да бъдат спазени добросъвестните намерения по отношение на сделката и разходите, поети от Агенцията към всяко лице, включено в организирането на пътуването (хотели, транспорт и т.н.), и за които агенцията е обвързана с недвусмислени клаузи за обезщетения, по силата на споразумения между Агенцията и трети страни, на които Агенцията е длъжна да заплати парите независимо дали клиентът пътува или не.

Правото на пътуване може да бъде прехвърлено на друго лице, при положение, че лицето отговаря на необходимите условия (съгласие с общите условия, приемане на разходите за прехвърляне на пътуването, приемане на разходите на другите доставчици – авиокомоании, хотели и други.)

Анулирането може да стане само с писмено предизвестие до офиса и е валидно от датата на получаване, която трябва да е  доказуема.

В случай, че анулирането се направи до деня на отпътуванеклиентът се таксува с 30 евро за организационни и комуникационни разходи плюс действителните разходи на Агенцията (разходи за самолетни билетинастаняване и всички други услуги). Това таксуване се извършва при каквато и да е причината за отмяна на пътуването (здравословни причини, спешни професионални ангажиментии дори непреодолима сила).

Горепосочените условия за анулиране се прилагат за всички оферти, с изключение на тези, които съдържат условието "Невъзвращаем" и "не се възстановява сумата." При посочените оферти, както е посочено ясно в условията, при анулиране не се възстановяват никакви пари.

Всички оферти съдържат "специални условия", които надхвърлят общите условия за анулиране на Агенцията.

6. Самолетни билети

При покупката на туристически пакет, който включва самолетен билет е възможно да се промени общата стойност на пакета през периода от резервирането, авансовото плащане от страна на клиента до регистрирането на плащането от наша страна. Това се дължи на промяната на самолетния билет през посочения период. В този случай Агенцията уведомява клиента за увеличението и клиентът трябва да заплати допълнителната сума веднага. В случай, че резервациите не са направени, а клиентът не приема промяната в цената, заплатената сума ще бъдат възстановени на клиента.

При закупени пакетите, които съдържат самолетни билети от нискотарифни компании се прилагат различни условия за анулиране или резервацията не може да бъде анулирана и в случай на анулиране или промяна се задържа пълния размер на заплатената сума, независимо от времето на анулиране. Също така при грешно подадена лична информация от страна на пътуващия по време на резервацията, както възможността клиентът да не отпътува или да заплати допълнителни такси на авиокомпанията заради каквито и да е промени в личните данни, Агенцията не носи никаква отговорност. От друга страна Агенцията ще направи всичко по силите си за да съдейства за разрешаването на проблема.

7. Хотели – настаняване

Настаняването в хотелските стаи обикновено става след 14:00, а освобождаването до 12:00 в деня на отпътуването. Повечето хотелски стаи са проектирани като двустайни. Тройните стаи обикновено са двойни стаи с допълнително легло, което може да бъде по-малко от нормалното. Същото важи и за четириместните стаи. При тройните и четворните стаи пространството в стаята е значително ограничено. Ако клиентът държи да резервира стая с двойно лего, трябва да декларира това в Агенцията по време на резервацията. Няма единна категоризация за хотелите, която да се приема по целия свят. Като цяло се е наложило използването на звездите (2* = Туристическа класа, 3* = Β’ категория, 4* =Α’ категория, 5* = Лукс категория), но те нямат еднакви характеристики за различните страни (дестинации). Може един 4* хотел в една страна, да се категоризира като лукс в друга страна и като Α’ категория в трета страна. Обикновено новите хотели се категоризират с по-ниска категория, тъй като не са познати. В някои страни с данъчна цел се подценява тяхната категория, но не и качеството на услугата. Всички хотели, с които си сътрудничи туристическата агенция имат законни и валидни свидетелства(разрешителни), издадени от отговорните държавни органи в страната, в която се намират.

В случай на пристигане на клиента по-късно от програмирания час и неуведомяване на хотелската регистрация, хотелът има правото да анулира резервацията и да се разполага със стаята, ако пожелае. Хотелското настаняване се закупува при различни условия и в повечето случаи не може да бъде анулирано. В случай, че клиентът (пътникът) реши да анулира резервацията за хотелско настаняване, това може да стане само при условията при които е направена резервацията:

 • "non refundable" или без право на възстановяване на сумата за настаняване;
 • "refundable" или с право на възстановяване на оределени суми в определени срокове.

Клиентът има правото да разбере при какви условия е заплатена резервацията, а Агенцията ще предостави тази инфомрация.

8. Застраховки

Агенцията, като работи съгласно закона е уредила застраховка, която покрива отговорността и всички искове към клиентите в случай на неизпълнение или неточно изпълнение на договора за пътуване, както възстановяване на суми и репатриране на пътниците в случай на несъстоятелност или неплатежоспособност, както и застраховка "професионална отговорност" в застрахователна компания, за чието име може да се информира всеки клиент, който възнамерява да вземе участие в пътуване на Агенцията. Тази застраховкакакто се разбиране покрива разходите на клиента в случаите, в които по време на обиколката е настъпила злополука или заболяване и т.н. Този риск (застраховка живот, злополуки и т.н.), както и риска от допълнително таксуване при анулиране, клиентът може (а Агенцията препоръчва) да покрие за своя сметка, като това трябва да направи със собствени средства, в застрахователна компания, която желае.

9. Уреждане на спорове

Агенцията обещава да разреши по най-добросъвестния начин всеки спор възникнал с клиента. В случай, обаче, за невъзможност да се разреши спора, се прилага Българското законодателство, както и компетентните лица на съда в гр. Пловдив.

Приложение № 1 към чл. 82, ал. 1 от Закона за туризма на Република България

Предлаганата комбинация от туристически услуги представлява туристически пакет по смисъла на Директивата (ЕС) 2015/2302. Поради тази причина ще се ползвате от всички гарантирани в ЕС права, които се прилагат за туристически пакети. Дружеството Турист Гайд ЕООД, с ЕИК BG203602747, адрес на управление гр. Пловдив, ул. Лозенград №1 и телефони за връзка +359 24770483, +359 887499483, +359 885252407, носи пълна отговорност за точното изпълнение на туристическия пакет като цяло.

ПРИЕМАНЕТО НА ПОКУПКАТА АВТОМАТИЧНО ОЗНАЧАВА И ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ!

 • Изберете пакета, който Ви интересува

  Използвайте търсачката или ни се обадете на някой от телефоните посочени на страницата ни и ние ще Ви помогнем да намерите пакета, който търсите.

 • Попълнете и изпратете формата за интерес

  за пакет, който сте избрали

 • Изчакайте да Ви изпратим договор за покупка на туристически пакет

  на електронната поща, която сте посочили във формата

 • Попълнете внимателно данните си

  които ще са ни необходими, за да закупим Вашите самолетни билети и резервацията за хотели.

 • Заплащате пакета

  по банкова сметка, която ще посочим или дебитна/ кредитна карта

 • Закупуваме самолетните билети и/или настаняването

  с данните, които сте посочили в договора

 • Получавате на e-mail документите от резервацията

  и допълнителна информация, касаеща Вашето пътуване

Цената е на човек,
включва самолетни билети, данъци и настаняване

* * кликнете тук, за да научите за начините на плащане

Информация за хотела

*

Класиране

Полетна информация

()- ():
21:50 – 21:50

()- (): 
21:50 – 21:50