Индикация за интерес
за пакет

ВНИМАНИЕ: С попълването на този формуляр Вие не извършвате покупката, а просто индикация за интерес към конкретния пакет. Покупката ще бъде направена само след отговор на договора за покупка на пакета.

Вашият пакет

Тръгване от:  

Дестинация:

Дати за пътуване:

Αвиокомпания:
Хотел:

Цена на човек:
Обща цена:

Вашите данни

Попълнете името си точно както е изписано в паспорта или личната Ви карта. В случай, че имате повече от едно фамилно или собствено име, попълнете ги без интервали или други символи като тирета, точки и др. Авиокомпаниите не позволяват промяна на името/фамилията на вече издадени билети.
Всички полета са задължителни

Първи пътник
Име*
(с латински букви)
Фамилия
(с латински букви)
Дата на раждане
Номер на ЛК
Паспорт
Дата на валидност*
Гражданство
*само ако не е българско
ЕГН
Телефон
Адрес
Втори пътник
Име
(с латински букви)
Фамилия
(с латински букви)
Дата на раждане
Номер на ЛК
Паспорт
Дата на валидност
Гражданство
*само ако не е българско
ЕГН
Телефон
Адрес
Бележки – предпочитания
Специални заявки/предпочитания ще бъдат разгледани, но не са гарантирани.
Email за връзка*
Фамилия
Професия
Адрес
ДДС
Булстат