ИМАТЕ ЛИ НЯКАКВИ ВЪПРОСИ?

Събрахме полезна информация и отговори на всички въпроси за пътуването, които може би имате.

В случай, че имате нужда от допълнителни пояснения, моля свържете се с нас.

Документи за пътуване

 • Какви документи трябва да имам по време на пътуването?

Ако сте гражданин на ЕС и желаете да пътувате в рамките на ЕС, при проверка трябва да представите валидна лична карта или паспорт. Страните от ЕС, включени в Шенгенското пространство са Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Естония, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Чешка република, Швейцария, Швеция. Страни от ЕС извън Шенген са България, Ирландия, Кипър Румъния, Хърватия. За гражданите от страните извън Шенген има задължителна проверка на документите, преминавайки граница на Шенгенското пространство. Личната карта трябва да бъде валидна към датата на връщане.

Страните от ЕС, които са в Шенгенското пространство, може да имат свои национални правила, които да Ви задължат да носите със себе си определени документи докато сте на тяхна територия.

Шофьорски книжки, банкови карти, пощенски или данъчни документи не се приемат като валидни пътни документи или доказателство за самоличност.

В случай, че пътувате до страна извън ЕС е необходимо да притежавате международен паспорт. Той трябва да бъде валиден поне 3 месеца считано от датата, на която възнамерявате да се върнете от посещаваната от Вас страна. За някои страни има споразумения, според които не е необходимо да имате виза. Някои страни изискват допълнителни гаранции за платежоспособност на туристите – възможно е да Ви изискат документи за резервации, с които да докажете, че сте заплатили настаняване и самолетни билети.

На страницата на Министерство на Външните Работи се поддържа актуална информация за изискванията на държавите към документите на пътуващите. Препоръчваме преди пътуването да проверите изискванията на държавата, до която ще пътувате: https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo

 • Децата нуждаят ли се от пътни документи?

При пътуване в чужбина на непълнолетни деца (български граждани или такива с двойно гражданство), на гранично-пропускателните пунктове следва да се представят следните документи:

 1. Пътуване в чужбина на непълнолетни деца, които са само български граждани. На граничните пунктове е необходимо да се представят лична карта или международен паспорт и нотариално заверено писмено съгласие за пътуване в чужбина от родителите на детето. Малолетните деца (до 14 г.) могат да пътуват в чужбина само с български международен паспорт. Нотариално заверената декларацията-съгласие следва да бъде представено когато детето не се придружава поне от един от родителите (настойниците) на детето. Необходимо е към оригинала на декларацията-съгласие да имате и копие, което остава на граничния пункт. В случай, че има обстоятелства, при които по съдебен ред или друго е определено, че детето може да напуска границите на страната само с един от родителите или придружител, на граничния пункт се предоставя документа от съдебното решение или тези, които доказват това право.

При пътуване на малолетни и непълнолетни чуждестранни граждани на ГКПП на международните летища в ОАЕ е необходимо да се представя издадено от родителите (съответно от настойниците или попечителите) пълномощно за пътуване, в което са вписани постоянният адрес на пътуващия/ пътуващите и адресът по пребиваване в ОАЕ, включително данни за посрещащите/ приемащите лица. В случай на придружаване от родител, чието фамилно име е различно от името на малолетното или непълнолетното лице, трябва да се представи копие от удостоверение за раждане, от което да е видна роднинската връзка между лицата.;

 1. Пътуване в чужбина на непълнолетни деца, които са с двойно гражданство. На граничните пунктове, на българската граница, българското гражданство на детето се установява чрез неговите български документи за самоличност. Когато детето притежава и друго гражданство, на граничния пункт се представя и документът за самоличност (паспорт или лична карта), издадени от тази държава. В случай че при напускане територията на Република България за детето бъдат представени валиден паспорт или лична карта и от двете държави (успоредно), чийто гражданин е, декларация-съгласие за пътуване в чужбина на детето от родителя, който не го придружава, респективно от двамата отсъстващи родители не се изисква. Ако детето е с двойно гражданство, но има само чуждестранен документ за самоличност, то не може да напусне територията на Република България, ако родителят, който не го придружава, е български гражданин и не е дал писменото си съгласие за пътуването на детето в чужбина. Когато родителят, който не придружава детето, е чуждестранен гражданин, такава декларация-съгласие за пътуване в чужбина на детето не се изисква.
 2. Визи

Издаването на виза за краткосрочно пребиваване в чужда страна изисква време, затова препоръчваме да проучите условията за издаване на виза и да започнете с процеса по-рано, за да избегнете бюрократичните пречки. По-долу ще Ви дадем кратка информация за визовите режими.

 1. Пътуване в рамките на Европейския съюз. Република България прилага Общата визова политика на Европейския съюз, според която пътуването в рамките на общността не изисква издаването на визи. Тъй като България не е член на Шенгенското пространство, безвизовият режим важи за престой в Шенгенското пространство не повече от три месеца (90 дни) в рамките на всеки шестмесечен период, считано от датата на първото влизане.
 1. Пътуването в страни извън Европейския съюз обикновено изисква притежанието на виза за съответната държава, но с някои от страните Република България има подписани споразумения, според които българските граждани се освобождават от задължението да притежават визи за краткосрочно пребиваване. Между тези държави са: Великобритания, Грузия (може и с ЛК), Сърбия (може и с ЛК), РС Македония (може и с ЛК), Черна гора )може и с ЛК), ОАЕ, Украйна (паспортът трябва да е валиден за срока на пребиваване в Украйна), Израел, Йордания (визите се издават и заплащат на граничния пункт), Турция, Мароко, Тунис, Азърбайджан, Албания, Армения, Босна и Херцеговина, При тези случай е важно да знаете, че задграничният Ви паспорт следва да бъде валиден минимум 6 месеца към момента на пътуването. Някои от държавите изискват на граничните пунктове да се докаже и платежоспособност на пътуващите.

В секцията „Пътувам за…“ на страницата на Министерството на Външните Работи има подробна информация за изискванията на всяка една държава към влизащите чужденци. Препоръчваме преди да предприемете пътуване, да проверите тази информация!

Самолетни билети

 • Как да определим младежи, деца или бебета?

При резервация на самолетни билети е задължително определянето на възрастова група на пътуващия – задава се дата на раждане на пътуващия. Целта е правилно да бъдат разпределени местата, с цел комфорт на пътуващите. Деца и бебета не могат да пътуват с билет за възрастен! Всяка авиокомпания има своя ценова политика за различните възрастови групи. Възрастовите групи се определят по следния начин:

 • Възрастен: над 18 години. Допълнителни уточнения при резервациите се изискват само за добавяне на специално съдействие при лица с увреждания.

 • Младеж: от 12–18 години – При нискотарифните компании всяко дете трябва да пътува поне с един възрастен придружител. При тази група, не винаги при регистрирането за полета, местата на децата се разпределят до това на придружаващия!

 • Дете: от 2–12 години – Деца над 2 годишна възраст задължително ползват отделно място, което се таксува. В случаите когато детето навърши 2 години по време на пътуването е необходимо това да бъде предвидено по време на резервацията!

 • Бебе: до 2 години – При нискотарифните компании бебетата пътуват в скута на възрастен. При редовните компании, може да бъде резервирано място и за бебето, като задължително условие е да бъде поставено в специална седалка. Бебета до 7 дни не може да пътуват със самолет! В случаите когато детето навърши 2 години по време на пътуването е необходимо това да бъде предвидено по време на резервацията!

 • Колко време преди планираното заминаване трябва да бъда на летището?

Независимо от начина на регистриране за полета (на гише или онлайн), препоръчително е да бъдете на летището поне 2 часа преди полета. При различните дестинации има различни сезони на натовареност, затова е трудно да се определи какво ще бъде натоварването на контролните пунктове на летището. Закъснението Ви и пропускане на полета е Ваша отговорност!

 • Хората с увреждания или намалена подвижност трябва да могат да предприемат някои допълнителни стъпки, за да пътуват със самолет?

Хората с увреждания и намалена подвижност трябва да информират нашата агенция или авиокомпанията поне 48 часа преди тяхното планирано заминаване за вида услуга, която желаят. Специалната услуга може да бъде заявена и по време на резервацията (препоръчително). При всички случаи е необходимо до 2 дни преди пътуването авиокомпанията да бъде уведомена за вида на услугата и помощното средство, което е необходимо на пътуващия.

 • Какво се случва, ако авиокомпанията промени полета ми?

При закъснение, анулиране или промяна на полета авиокомпаниите уведомяват пътуващия по канала зададен по време на резервацията или регистрацията за полета (e-mail, sms). Това е причината по време на резервация или чек-ин да заложим поне един мобилен номер (на един от пътуващите), на който да получавате актуална за полета си информация.

В случай, че полета е променен или анулиран дни преди датата на пътуване, имате възможност да промените дата на пътуване или да изискате искате възстановяване на сумата за самолетните билети, съгласно политиката на авиокомпанията. В случай, че има забавяне на полета, всяка авиокомпания има своя политика за обезщетение на пътуващите.

Различни въпроси

 • Къде мога да използвам валутата € (евро)?

Еврото (€) е валутата на 13 държави от ЕС, а именно Австрия, Белгия, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Испания, Италия, Холандия, Люксембург, Португалия, Словения и Финландия. Банкноти и монети, емитирани в една от страните от еврозоната, могат да се използват в цялата еврозона. Останалите 14 държави-членки на ЕС продължават да използват своята национална валута, въпреки че много хотели, магазини и ресторанти, особено в туристическите райони, приемат и плащания в евро.

 • Валидни ли са в други страни от ЕС шофьорската ми книжка и автомобилната застраховка?

Ако шофьорската Ви книжка е издадена в страна от ЕС, можете да я използвате навсякъде в Съюза. Преди да пътувате в чужбина, уверете се, че свидетелството ви за управление на МПС все още е валидно. Ако срокът на валидност на шофьорската ви книжка изтича по време на пътуване в чужбина, тя автоматично става невалидна и може да не бъде призната в други страни. Не можете да шофирате в друга страна с временна книжка или удостоверение. Ако изгубите свидетелството си за управление или ви го откраднат, докато пътувате в чужбина, свържете се с местната полицейска служба и с посолството или консулството на вашата страна, за да съобщите за това.

Автомобилната застраховка, която сте сключили във Вашата страна, има покритие в целия ЕС, в случай на инцидент. В някои страни трябва да имате отделна застраховка за ремарке. Проверете при вашия застраховател, преди да тръгнете на път.

 • Гражданите на ЕС трябва ли да направят застраховка за пътуване?

Европейската здравноосигурителна карта или нейният еквивалент — временно заместващото я удостоверение, улеснява Вашия достъп до медицинско лечение, което може да се наложи при временното ви пребиваване в друга държава-членка на ЕС. Това лечение се предоставя в съответствие с правилата на посещаваната от Вас държава – членка, а направените разходи се възстановяват съгласно прилаганите в тази държава тарифи. Например, ако медицинската помощ в посещаваната от Вас държава е безплатна, вие също имате право на безплатна помощ при представяне на своята карта или еквивалентен документ.

Използването на европейската здравноосигурителна карта гарантира възстановяване на вашите медицински разходи на място или скоро след завръщането Ви у дома.

Европейската здравноосигурителна карта се издава и признава от всяка една страна членка на Европейския Съюз.

Източник: https://www.nhif.bg/page/227

 • Какво трябва да направя, ако стана жертва на кражба?

Съобщете за кражбата в местното полицейско управление и запазете копие от изявлението, което ще бъде използвано, за да Ви компенсира за Вашата сигурност. В случай на загуба или кражба на паспорта или личната Ви карта, трябва да уведомите консулството или посолството на Вашата страна. Те ще анулират стария документ за пътуване и ще Ви издадат нов временен. Анулирайте незабавно загубена или открадната кредитна (дебитна) карта.

 • Мога ли да взема моя домашен любимец със себе си на почивка?

Можете да пътувате с Вашето куче или котка в рамките на ЕС с паспорт за домашни любимци, съдържащ данни за валидно свидетелство за ваксинация срещу бяс. Има допълнителни изисквания, ако пътувате с домашни любимци във Финландия, Ирландия, Малта, Швеция и Обединеното кралство. Задължително по време на резервация трябва да проверите дали авиокомпанията превозва домашни любимци (нискотарифните авиокомпании не превозват домашни любимци). Същото важи и за хотелите – трябва да се провери дали е позволено настаняването на домашни любимци.