На сушата почти всички часови зони имат граници, съвпадащи с държавните граници. В миналото времето бива измервано в местно видимо слънчево време, а всеки град използвал свое собствено време. През XIX век, с разпространението на механичните часовници и появата на железниците, се появява нуждата от по-широка координация при измерване на времето. Първата часова зона е създадена през 1847 година от железниците на остров Великобритания, които започват да използват средно гринуичко време (GMT) при работата си на целия остров. През 1879 година шотландско-канадският инженер Сендфорд Флеминг за пръв път предлага въвеждането на часови пояси в целия свят, a kъм 1900 година почти целият свят е разделен на часови зони. В таблицата по-долу можете да видите часовите разлики: excel