Условията за ползване

Използвайки нашите услуги („Услуги“), Вие се съгласявате с условията за ползване, изброени на тази страница, които трябва да прочетете внимателно. Условията за ползване подлежат на промяна по всяко време, без предизвестие и ще влязат в сила от момента на публикуването им на този уебсайт. Затова ги прочитайте на определени периоди в случай, че решите да продължите да използвате Услугите.

 

В случай, че не сте съгласни с Условията за ползване или каквито и да е модификации от тях, трябва да прекратите използването на Услугите.

Използване на услугата

Можете да използвате Услугите на уебсайта на Турист Гайд ЕООД в съответствие със закона и етиката.

Нямате право да злоупотребявате с Услугите, като например опит за получаване на достъп или модификация на която и да е част от уебсайта, копиране, продажба или експлоатация по друг начин на съдържанието и информацията, публикувани на уебсайта, достъп до тях автоматично или по друг начин, освен по начина, който е дефиниран от интерфейса на уебсайта.

Услугите се предоставят изключително за лична употреба. Търговското използване или експлоатацията на услугите по друг начин, различен от личната употреба, не е разрешено.

Поверителност

Вашите лични данни се третират много внимателно и винаги се основават на условията, изброени тук. Използвайки нашите Услуги, Вие се съгласявате с използването на Вашите лични данни въз основа на нашата политика за лични данни.

Собственост

Съдържанието от всякакъв вид (текстове, графики, имена и др.) и Услугите, представени на нашите уебсайтове, са интелектуална собственост на Турист Гайд ЕООД или неговите филиали. Използването на уебсайта и услугите не Ви дава право на собственост върху съдържанието на уебсайта. Всяко копиране, възпроизвеждане и препредаване на материала без писменото разрешение на компанията е забранено.

Гаранции и отказ от отговорност

Ние винаги се опитваме да предоставяме нашите услуги на най-доброто ниво, в рамките на нашите възможности. Ние обаче не гарантираме за точността на съдържанието, неговата наличност, коректност или безопасност, както и други показатели за качество. Услугите на уебсайта на Турист Гайд ЕООД се предоставят "такива, каквито са".

Ограничаване на отговорността

Турист Гайд ЕООД и свързаните с него дружества не носят отговорност за пропуснати печалби или приходи, финансови загуби или други загуби, които могат да възникнат от използването на Услугите. Съгласно тези условия Вие се съгласявате да освободите Турист Гайд ЕООД и свързаните с него лица от всякакви искове (финансови или по друг начин), произтичащи от всякакви щети, произтичащи от използването на Услугите.

Компетентност

Тези условия се уреждат и тълкуват в съответствие с българското законодателство, а съдилищата в България са отговорни за разрешаването на всеки спор. Горното се отнася дори ако решите да получите достъп до Турист Гайд ЕООД от държава извън България.