Туристическият данък, наричан още градски данък или данък нощувка е свързан с настаняването(нощувките) в местата за настаняване. Той е косвен данък и се заплаща от клиента към доставчика и съответно от доставчика към държавата. Размерът на данъка е различен за дестинациите и се определя от местното законодателство, като се заплаща само на база нощувки. Освен от дестинацията, размерът на данъка зависи също от категорията на мястото на настаняване (колко звезди е), възрастта на гостите и броя на нощувките. Обикновено туристическия данък се заплаща на място в хотела (мястото за настаняване), след осъществено нощувки. В много случаи обаче, поради незначителната сума е включен в цената на настаняването. В случай, че данъкът е включен в цената, това е посочено във ваучера за настаняване.