Нашият приоритет е сигурността на транзакциите Използването на кредитна или дебитна карта може би е най-добрият начин за плащане на онлайн покупка. В случай на проблем с транзакция с карта, можете да се свържете с банката си и да оспорите транзакцията. Защо оспорвате сделката и как я оспорвате? Най-важните причини за оспорване на транзакция, направена през интернет са следните:
  • Купувачът се съмнява в валидността на сделката.
  • Купувачът не е получил продуктите или услугите, които е заплатил.
  • Продавачът на услуги или продукти е нарушил споразумението.
  • Продавачът на услуги или продукти затвори бизнеса си, без да изпълни договорните си задължения към своите клиенти.
Във всички тези случаи клиентът е защитен от банковите експерти. В който и да е от посочените случаи, клиентът трябва да се свърже със своята банка и да подаде искане за оспорване на транзакцията. Банката разглежда искането и след като установи, че клиентът има всички правни основания да поиска възстановяване на сумата, връща сумата по кредитната карта на купувача. С този процес клиентът е застрахован срещу ненадежден продавач на услуги или продукти. За повече информация се свържете с Вашата банка.