Пътнически документи

Описание на документите за пътуване, необходими за вътрешни и международни полети.

Важно е да носите със себе си необходимите за Вашето пътуване документи, които сте длъжни да покажете при проверка на летището. Документите трябва да отговарят на визовите изисквания на страните към които пътувате или преминавате. Пътниците, които не разполагат с необходимите документи за пътуване, нямат право да влизат или излита от страната.

Вътрешни полети и полети в ЕС

 • Валиден паспорт и/ или лична карта.
 • За притежатели на паспорти издадени извън ЕС: Паспорт и виза/ разрешение за пребиваване.

Полети в чужбина до страни извън ЕС

 • Международен паспорт
 • Виза/ разрешение за пребиваване (за информация дали визата е необходима, посетете страницата на МВнР)

Външни полети при бебета и деца до 12 годишна възраст

 • Международен паспорт
 • В някои случаи декларация – съгласие от родител (настойник)

Паспорт

Официалният пътнически документ.

 • Възрастни
 • Всички малолетни

Българският паспорт е български личен документ за пътуване в чужбина, който служи за установяване на самоличността на лицето и доказателство за българското гражданство.

За пътуване в рамките на Европейския съюз, страните влизащи в Шенгенската зона и Общата зона за пътувания, както и в Босна и Херцеговина, Черна гора, Косово, Сърбия и Република Македония, българските граждани не са длъжни да носят паспорт, а могат да използват само своите национални лични карти. Паспортът дава право на притежателя му на помощ и закрила от българските и европейски дипломатически представителства и консулски служби в чужбина.

Редовните български паспорти се издават за срок от 5 години. По искане на лицето, нов паспорт може да се издаде и преди изтичане на неговата валидност. Това е важно когато се пътува до страна, за която е необходимо валидността на паспорта да бъде поне 6 месеца.

Повече информация за издаването на лични документи можете да намерите на страницата на МВР – https://www.mvr.bg/dbds, секция “Български документи за самоличност”.

Всеки български гражданин, пребиваващ в чужбина, може да подаде заявление за издаване на паспорт от МВР чрез дипломатическо или консулско представителство на Република България.

В случай, че личните Ви документи бъдат откраднати в чужбина, по време на пътуването е необходимо:

 • Незабавно да известите най-близката полицейска служба и да поискате копие от протокола за установяване на дадения случай. Възможно е загубеният документ да е предаден на органите на реда и да Ви бъде върнат.
 • В тридневен срок трябва са се свържете с най-близкото консулство или посолство на Република България. Това може да се случи онлайн или по телефона. На страницата на МВнР, в секция „Пътувам за…“ можете да намерите информация за всички български посолства, постоянни представителства и дипломатически бюра в чужбина – https://www.mfa.bg/bg/embassyinfo
 • В случай, че по време на кражбата се намирате в страна, където България няма консулство или посолство, имате право да потърсите консулска закрила от всяка друга страна член на ЕС в близост.
 • Ще получите временен документ, за да се приберете в страната, но това не е гаранция, че няма да имате проблеми на граничните пунктове. Дипломатическите или консулски представителства може да Ви помогнат безпроблемно да се приберете в родината. Като гражданин на ЕС имате право да поискате съдействие и във всяка дипломатическа мисия на съюза.
 • Временният паспорт, който ще бъде издаден е със срок на валидност до 12 месеца.

Деца

При пътуване на деца в чужбина, освен паспорт е възможно да Ви бъде изискан и друг официален документ, доказващ правото на пътуване на детето извън страната. Такива документи може да бъдат Декларация за самостоятелно пътуване на дете или на пътуване на дете с придружител. В това отношение не са установени общи правила за държавите (нито за тези в ЕС). Всяка държава решава дали такива документи се изискват или не. Преди да предприемете пътуване с дете, проверете какви са изискванията за съответната държава, както и за тези, през която минавате транзит. Проверете също и политиката на авиокомпанията, тъй като е възможно да има специални изисквания или формуляри.

Европейска шофьорска книжка

Може да имате само едно свидетелство за управление на МПС от страна от ЕС. Свидетелство за управление на МПС, издадено в държава-членка на Европейския съюз, се признава навсякъде в ЕС. Шофьорските книжки с неограничен срок на валидност, издадени от държава от ЕС, са признати във всички страни от Съюза. Въпреки това се консултирайте с националните органи.

Временните свидетелства за управление на МПС и международните шофьорски книжки не са обхванати от нормативната уредба на ЕС и може да не се признават в други страни от Съюза. Някои страни от ЕС може да признават шофьорски книжки, издадени в определени страни извън Съюза.

В случаите, когато се налага да шофирате извън страната, проверете какви са изискванията на съответната дестинация.

Лична карта

 • Възрастни
 • Деца до 14 годишна възраст

Личната карта е основен идентификационен документ за самоличност на територията на Република България. За пътуване в рамките на Европейския съюз, страните влизащи в Шенгенската зона и Общата зона за пътувания, както и в Босна и Херцеговина, Черна гора, Косово, Сърбия и Северна Македония, българските граждани могат да използват само своите национални лични карти.

Право да притежава лична карта има всеки български гражданин, навършил 14 години. Децата навършили 14 годишна възраст са длъжни да имат лична карта! Важно е да знаете, че при пътуване в държава от ЕС, личната карта трябва да е валидна до края на пътуването Ви. Процедурата за издаване на нови документи отнема време, затова погрижете се за преиздаването на личните си документи поне един месец преди планираното пътуване.

Повече информация за издаването на лични документи можете да намерите на страницата на МВР – https://www.mvr.bg/dbds, секция “Български документи за самоличност”.

Визи

Визата представлява предварително издадено разрешение за краткосрочно пребиваване, независимо от наименованието ѝ. При пътуване в страни извън ЕС, се изисква българските граждани да притежават паспорт с минимум шест месечна валидност от датата на влизане в страната и входна виза. Република България има сключени договори за безвизов режим с някои държави извън ЕС. В тези случаи не е необходимо да подавате документи за издаване на входна виза. При някои държави входните визи се издават предварително, в посолството на съответната държава, а при други се издават на граничните пунктове (срещу такса). Преди да предприемете пътуване за държава извън ЕС:

 • Проверете какъв е визовият режим за страната, към която пътувате – в страницата на МВнР има подробна информация;
 • Проверете валидността на паспорта си, тъй като входната виза се поставя в паспорта. Повечето държави изискват валидността да бъде поне 6 месеца, считано от датата на връщане;
 • Проверете какъв е срокът за издаване на виза;
 • Проверете какви са таксите за визите, най-вече в случаите, в които визите се заплащат на граничните пунктове (в Йордания например)
 • Проверете дали има изискване да има поне 1 свободна страница в паспорта Ви.

Граждани на трети държави

Чужденец от трети страни може да влезе в Република България, ако притежава редовен паспорт или заместващ го документ за пътуване, както и виза, когато такава се изисква. Не се изисква виза по отношение на чужденците-граждани на трети държави, които са освободени от това изискване по силата на общностното законодателство на ЕС или по силата на двустранни споразумения. Виза не се изисква и когато чужденецът има разрешено продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване в България или друга държава от ЕС. Ако Ви е била предоставена виза от държава, която напълно отговаря на правилата на ЕС (Шенген), автоматично имате право да пътувате до други страни от ЕС (съответно Шенген).

Загуба/ Кражба

В случай на загуба или кражба на документи за пътуване, незабавно се свържете с българското посолство/ консулство в съответната страна. Уверете се, че винаги имате със себе си телефонния номер, адреса на хотела и посолството. В случай, че по време на кражбата се намирате в страна, където България няма консулство или посолство, имате право да потърсите консулска закрила от всяка друга страна член на ЕС в близост.