Начини на плащане

Вижте как можете да платите за пакета си

По банков път

Залащането на туристически пакет трябва да стане по банковата сметка на Турист Гайд ЕООД. Данни за плащане ще получите след като сте потвърдили, че приемате условията по договора и сте изпратили данните на пътуващите. Не правете банкови преводи по сметка на фирмата ако не сте получили данни за плащане като отговор на договора.

Начини на плащане:

Онлайн банкиране: В случай, че използвате онлайн банкиране, изпратете ни документа удостоверяващ направеното плащане.

Плащане на каса в банката: В случай, че заплатите на каса в банката, изпратете ни сканирано копие от документа удостоверяващ извършеното плащане.

Чрез системата на Easypay: В случай, че използвате системата на Easypay или други подобни системи, изпратете ни документа, удостоверяващ извършеното плащане.

БАНКА ДСК:
ВАЛУТА: лева
IBAN: BG05STSA93000022908393

БАНКА ДСК:
ВАЛУТА: евро (€)
IBAN: BG19STSA93000022908723

 

Плащане с дебитна/кредитна карта посредством V-pos.

Видове карти, които се приемат: дебитни, кредитни и бизнес карти Visa и MasterCard.

Транзакциите се осъществяват посредством програмите за сигурност MasterCrd Identity Check и Visa Secure. 

От гледна точка на сигурност, максималната сума за плащане с карта е 4000 лв.

Не съхраняваме данни за банковите карти, използвани за плащане чрез сайта.

При необходимост от връщане на сума, платена с банкова карта, сумата се възстановява по картата, с която е извършено плащането.

 

 

Payments are ade via debit/credit cards using V-pos system.

Accepted cards: debit, credit and business Visa and Master cards.

Transactions are carried out through the security programs Mastercard IdentityCheck and VISA Secure. 

In terms of security, the maximum amount that can be paid by card is 4000 BGN.

We do not store any credit and debit card information.

The return of an amount paid by card is refunded to the same card.